Bibliografia i webgrafia - Llibres recomanats

En aquest apartat podreu veure tot aquell tipus de llibres de poesia o sobre poesia que més m'agraden. Així com també d'altres assaigs, articles, revistes o llibres que serveixen per a la reflexió, per la metodologia, didàctica, etc., ja estiguin relacionats amb l'educació infantil i/o primària, la pedagogia o la psicologia, entre d'altres.

Espero que us serveixin!

---


Ballester, A. (2011) L’aprenentatge significatiu a la pràctica: com fer l’aprenentatge significatiu a l’aula [en línia] Disponible a Internet: http://www.aprendizajesignificativo.es/wp-content/uploads/2011/04/aprenentatge_significatiu_practica.pdf 
Bonmatí, R. (2009) Poesia a l’escola: com fer grans lectors i recitadors. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. ISBN: 978-84-95988-81-2.
Bordons, G. (2009) Poesia i educació, d’Internet a l’aula. Barcelona: Graó. ISBN: 978-84-7827-724-7
Bray, S. (2001). Components crítics en el desenvolupament de l’educació inclusiva. Suports vol. 5, núm. 1, p. 26- 31. Ponència presentada a la Xarxa Interuniversitària de Recerca sobre: “Atenció a la diversitat dels alumnes en una escola per a tothom.” Facultat d’Educació de la Universitat de Vic.
Casas, L. (2006) Poemes petits. Barcelona: Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-8415-782-3.
Cerrillo, P. i García, J. (1990) Poesia infantil: teoria, crítica e investigación. Castilla-La Mancha: Universidad de Castilla-La Mancha.
Cerrolada, T. i altres (2008) La poesía en educación infantil. A. Selfa, M. (2012) Apunts de l’assignatura “Aprenentatge de les Llengües i Lectoescriptura”. Cursos 2010 - 2013. Facultat de les Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
Desclot, M. (2007) Poesies amb suc: antologia de poesia per a infants. Barcelona: La Galera. ISBN: 978-84-246-2832-1.
Diez, C. (2013) 10 ideas clave: la educación infantil. Barcelona: Graó. ISBN: 978-84-9980-481-1.
Domènech, J. (2010) Elogio de la educación lenta. Barcelona:Graó. ISBN: 97884-7827-719-3.
Espanya. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Bolletí Oficial de l’Estat, núm. 106 (4 maig 2006). [en línia] Disponible a Internet: http://www.madrid.org/dat_capital/loe/pdf/loe_boe.pdf 
García, L. (2000) Lecciones de poesía para niños inquietos. Granada: Comares. ISBN: 84-8444-183-0.
Gervilla, A. (2006) Didáctica básica de la educación infantil: conocer y comprender a los más pequeños. Madrid: Narcea. ISNB: 84-277-1537-4.
Gil, C. (2003) ¡A jugar con los poemas!: Taller de poesía para niños. Madrid: CCS. ISBN: 84-8316-636-4.
Goleman, D. (2001) Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. ISBN: 8472453715.
Gómez, F.E. (1993) Didáctica de la poesía: en la educación infantil y primaria. Argentina: Cincel. ISBN: 84-7046-494-9.
Gómez, F.E. (1994) Investigación sobre la didàctica de la poesía en la educación infantil y primaria. Rvta. Interuniversitaria de Fromación del Profesorado, nº 20, mayo/agosto. Pp. 179-193.
Huertas, R. (2007) Poesía popular infantil y creatividad. Madrid: CCS. ISBN: 978-84-9842-139-2.
Jové, G. (2006) a Valls, M.J. (2011) Apunts de l’assignatura “Escola d’Educació Infantil”. Curs 2010 - 2011. Facultat de les Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
López, A., Jerez, I. y Encabo, E. (?) La poesía en Educación Infantil. [En línea] Disponible en Internet: http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/17375/1/La%20poes%C3%ADa%20en%20Educaci%C3%B3n%20Infantil%20ALV.pdf  Murcia: Grupo de investigación didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Murcia.
Luri, G. (2010) La escuela contra el mundo: el optimismo es posible. Barcelona: La Campana. ISBN: 978-84-329-2069-6.
Martí i Pol, M. (1992) Estimada Marta. Barcelona: Edicions 62. ISBN: 84-297-2990-9.
Martí i Pol, M. (2002) ¿Què és poesia? Barcelona: Empúries. ISBN: 84-7596-705-1
Martí i Pol, M. (2002) Llibre d'absències. Barcelona: Edicions 62. ISBN: 84-297-4663-3.
Montesinos, J. (2003) Necesidad y definición de la literatura juvenil. Revista CLIJ, nº 161, Barcelona, 2003, pp.28-36. [en línia] Disponible a Internet: http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/154/827dabe7.pdf 
Obiols, I. (2002) Entrevista a Miquel Desclot: La literatura infantil no tiene que ser didàctica. El país [en línia] Disponible a Internet: http://elpais.com/diario/2002/12/21/babelia/1040431155_850215.html 
Pérez, M.A. (2011) Posturas y estrategias sobre la poesía en el aula. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas, ISSN 1988-6047, núm. 38 [en línia] Disponible a Internet: http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_38/MIGUEL_ANGEL_PEREZ_DAZA_02.pdf 
Pérez-López i Juan-Vera (2010) a: Sanchidrián, C. i Ruiz, J. (2011) Historia y perspectiva actual de la educación infantil. Barcelona: Graó. ISBN: 978-84-7827-936-4.
Prats, M. (2009) La poesia per infants. Estat de la qüestió en llengua catalana. Barcelona: Universitat de Barcelona, grup FRAC [en línia] Disponible a Internet: http://www.escriptors.cat/?q=aelc_premisdiazplaja_prats 
Prellezo, J.M. (2010) a: Sanchidrián, C. i Ruiz, J. (2011) Historia y perspectiva actual de la educación infantil. Barcelona: Graó. ISBN: 978-84-7827-936-4.
Raspall, J. (2004) Concert de poesia. Barcelona: Abadia de Montserrat. ISBN: 84-8415-595-1.
Rodrigo, M. (1926): “Prólogo”, en Audemars, M. y Lafendel, L.: La Casa de los Niños del Instituto J.J. Rousseau. Madrid: La Lectura.
Rueda, R. (2005) La biblioteca de aula infantil: el cuento y la poesia. Madrid: Narcea. ISBN: 84-277-1104-2.
Sanchidrián, C. i Ruiz, J. (2011) Historia y perspectiva actual de la educación infantil. Barcelona: Graó. ISBN: 978-84-7827-936-4.
Sanmartí (2008) a Valls, M.J. (2011) Apunts de l’assignatura “Escola d’Educació Infantil”. Curs 2010 - 2011. Facultat de les Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
Santos, M.A. (2011) a Valls, M.J. (2011) Apunts de l’assignatura “Escola d’Educació Infantil”. Curs 2010 - 2011. Facultat de les Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
Selfa, M. (2012) Apunts de l’assignatura “Aprenentatge de les Llengües i Lectoescriptura”. Cursos 2010 - 2013. Facultat de les Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
Timoneda, C. (2008) Conferència “Bases neuropsicopedagògiques de l’aprenentatge” facilitada a classe al primer quadrimestre (2010) per la professora M.J. Valls Gabernet. Universitat de Lleida [en línia] Disponible a Internet: http://agora.xtec.cat/se-segria/moodle/course/view.php?id=381&topic=4 
Vigotsky, L.S. (2011) La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal. ISBN: 978-84-460-2083-7.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada